معماری DynamoDB

توضیحاتی جالب در مورد دیتابیس Dynamo که خوندنش خالی از لطف نیست.

همچنین برای مطالعه جزییات بیشتر در مورد این دیتابیس، می‌تونید مقاله‌های زیر رو مطالعه کنید:

Key Takeaways from the DynamoDB Paper

Some notes on DynamoDB 2022 paper
http://_.0xffff.me/dynamodb2022.html

1 پسندیده