استفاده از linter در golang

در اکثر مواقع استفاده از لینترها در هر زبانی میتونه از جنبه‌های مختلف کمک زیادی برای بهبود کدها انجام بدن اما هنوز هم دولوپرها بخوبی باهاشون آشتی نکردن.

لینترها با هزینه پایین، میتونن کدها رو از جنبه‌های مختلفی بررسی کنن و خب لینترهای گولنگی هم از این قاعده مستثنی نیستند.

لینترهای گولنگی می‌تونن بهمون کمک کنن:

 • فیلد‌های یک struct طوری بچینیم که با ساختار memory سازگارتر باشه و مموری فوت‌پرینت رو کمتر کنیم
 • هر زمان که فراموش کردیم یه خطا رو به‌درستی لاگ یا wrap کنیم بهمون اخطار بدن
 • کدهای duplicate رو تشخیص بدن
 • اجازه ندن هر dependency در هرجایی ایمپورت بشه
 • از هاردکدها و مجیک نامبرها جلوگیری میکنن
 • برای ifهای بیش از اندازه توو در توو نمره منفی میذارن
 • و حتی میشه اجازه ندیم بعضی مواقع اسلایسی بدون ظرفیت مناسب تعریف بشه
 • و…

اما احساس میکنم یکی از مهمترین قابلیت‌های لینترها ایجاد یک چارچوب مشخص برای نوشتن کدها در هنگام توسعه تیمی و در فرآیندهای مختلفی مثل CI هست. وقتی تیمی کار می‌کنید بیش از هر زمان دیگه‌ای نسبت به رعایت یک سری قوانین مشخص احساس نیاز میشه که خب میتونه با استفاده از لینترها دقیق‌تر پیاده بشه.

خب golangci-lint یکی از ابزارهاییه که به سادگی به ما اجازه میده مجموعه‌ای از لینترهای محبوب مثل revive و… رو ترکیب کنیم و یه فایل چارچوب کدنویسی متناسب با پروژه و تیممون درست کنیم. فقط کافیه golangci-lint رو نصب و یه فایل yml یا json که شامل ruleها میشه براش بنویسیم.

یه نمونه فایل کانفیگ ساده رو اینجا میذارم، شاید دوست داشتین تست کنید:

linters-settings:
 asasalint: # will prevent any function for having "...any" variadic parameter except log funcs
  exclude:
   - \.Debugf
   - \.Infof
   - \.Warnf
   - \.Errorf
   - \.Fatalf
  ignore-test: true

 errcheck:
  check-type-assertions: true

 gocyclo:
  min-complexity: 5

 dupl:
  threshold: 100

 goconst:
  min-len: 2
  min-occurrences: 3
  ignore-tests: true
  
 gocritic:
  enabled-tags:
   - diagnostic
   - experimental
   - opinionated
   - performance
   - style

 gomnd:
  checks:
   - argument
   - case
   - condition
   - operation
   - return
   - assign
  ignored-numbers:
   - '0666' # will ignore hard coded numbers which are permission codes, but a better approach is using octal number e.g: 0o666 and remove this section
   - '0755'
  ignored-functions:
   - '^math\.' # will ignore hard coded numbers which are used alongside math, e.g: math.rand() * 2

 govet:
  check-shadowing: true
  enable:
   - fieldalignment
   - nilfunc
   - nilness

 revive:
  severity: error
  enable-all-rules: true
  confidence: 0.8
  rules:
   - name: unused-parameter
    severity: warning
    disabled: false
    # arguments:
    # - allowRegex: "." # use regex to allow an unused-parameter when you need, e.g: (tx *gorm.DB) in gorm hooks
   - name: unused-receiver
    severity: warning
    disabled: false
    # arguments:
    # - allowRegex: "." # use regex to allow an unused-receiver when you need
   - name: line-length-limit # will check for line length but you have to enable it
    severity: warning 
    disabled: true
    arguments: [80] # pass a desired number for each line length restriction
   - name: unchecked-type-assertion
    severity: warning
    disabled: true
   - name: add-constant
    severity: warning
    disabled: false
    arguments:
     - maxLitCount: "5"
      allowStrs: '""'
      allowInts: "0,1,2,3,4"
   - name: cognitive-complexity # will check for code complexity and every if, else, ||, & and ! charactars will add to complexity score
    severity: warning
    disabled: true
    arguments: [10] # pass a desired number for complexity score, smaller numbers means more restrictions for using if, else, ||, & and ! chars

 nolintlint:
  require-explanation: true
  require-specific: true
  
 depguard: # will check dependencies and imported packages with defined rules
  rules:
   main:
    files:
     - "!**/*_a _file.go"
    allow:
     - $gostd
     - github.com/example
    deny:
     - pkg: "github.com/pkg/example"
      desc: should be replaced by blah blah package

linters:
 disable-all: true
 enable:
  - asasalint
  - cyclop
  # - depguard # if enabled, will check dependencies and imported packages with above rules
  - dupl
  - errcheck
  # - errorlint # if enabled, will check for wrapping errors and error type assertions without ,ok idioms
  - exhaustive
  - goconst
  - gocritic
  # - godox # if enabled, will check codes for finding "todos", "bug" and "fixme" pharses
  - gocyclo
  - gomnd
  - gosimple
  - gosec
  - govet 
  - misspell
  - musttag
  - perfsprint
  - prealloc
  - predeclared
  - usestdlibvars
  - whitespace
  - wsl
  - revive 
  - bodyclose
  - exportloopref
  - ineffassign
  - nolintlint
  - stylecheck
  - unconvert

run:
 issues-exit-code: 1

issues:
 exclude-rules:
  - path: _test\.go 
   linters:
    - gocyclo
    - gosec
    - dupl