خلاصه ویدیو - کیفیت یک microservice را چطوری ارزیابی کنیم؟

ویدیو کوتاه How Well Designed Is Your Microservice توضیحات خوبی در رابطه با معیارهای ارزیابی کیفیت مایکروسرویس‌ها ارائه میده

  • یکی از نکاتی که خیلی مهمه اینه که در API که قراره از microservice به بیرون expose بشه باید سعی بشه که مینیمم دیتای لازم clientهای service در api قرار بگیره، این به بهتر loosely couple شدن کمک میکنه

  • یکی دیگه از ویژگی‌های microservice خوب بحث forward-compatible و backward-compoatible بودن apiیی هست که expose میکنه

  • یکی از راه‌کارهایی که میتونه کمک کنه یکپارچگی microserviceها حفظ بشه بحث contract testing هست

  • نکته مهم دیگه اینه که باید حواسمون باشه contractی که داریم داده‌هارو بصورتی ارائه نده که اصطلاحا byte-order مهم باشه، چون اینطوری compatible نگه داشتن api خیلی سخت میشه

  • کیفیت یه microservice هم به نحوه مرزبندی contextهای بیزینسی ربط داره، هم به کیفیت apiیی که ارائه میده (مینیم داده رو expose کنه و compatibility) رو رعایت کنه

منبع

1 پسندیده