دسترسی به محیط اجرایی برنامه بدون ssh

سلام
توی برخی شرایط شما نیاز دارین که دسترسی به محیط اجرایی یک برنامه داشته باشین، این محیط می‌تونه شامل:
docker container
remote server

و توی این شرایط ما SSH daemon ندارم اصلا و قصد داریم که کارمون سریع راه بیافته. اینجا بهتره از یه ابزار به اسم tunshell.com استفاده بکنین.

جزئیات بیشتر روی گیت‌هاب: GitHub - TimeToogo/tunshell: Remote shell into ephemeral environments 🐚 🦀

2 پسندیده