استفاده از داکر کامپوز، راهی کوتاه‌تر برای استفاده از سرویس‌ها

درود،
برای شروع به یادگیری برنامه‌نویسی، عموماً وقتی به موضوع استفاده از «مدیریت پایگاه داده» می‌رسیم، برای اینکه در کوتاه‌مدت، یک نمونه آماده جهت اتصال و انواع درخواست‌ مرتبط با داده و ساختار آن، داشته باشیم، استفاده از docker-composer راهکار مناسبی است.


این مطلب، یک استقرار سریع از docker-composer را به همراه docker-desktop در os لینوکس-توزیع ابونتو مرور می‌کند:

۱. نصب داکر دسکتاپ
منبع نصب برای توزیع ابونتو (برای سایر osها Docker Desktop | Docker Documentation):
جهت مشاهده کلیک کنید

۲. لانچ داکر دسکتاپ

systemctl --user start docker-desktop

۳. آماده‌سازی فایل docker-compose.yml
در این ریپو می‌توانید فهرستی از فایل‌های آماده جهت سرویس‌های مختلف، (تک سرویس یا چند سرویس با هم) را پیدا کنید:
نمونه فایل‌های docker-compose

دو نمونه زیر هم برای استفاده از سرویس mysql5.7 و mysql8 قابل استفاده است:

 • mysql 5.7
version: '3.1'
services:
 mysql:
  platform: linux/amd64
  image: mysql:5.7
  volumes:
   - ./temp/mysql:/var/lib/mysql
  restart: always
  hostname: mysql
  container_name: adamak_mysql
  ports:
   - 3306:3306
  environment:
   MYSQL_USER: sample_user
   MYSQL_PASSWORD: sample_pass
   MYSQL_DATABASE: dn_name
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
  command: mysqld --skip-ssl --character-set-server=utf8mb4

 • mysql 8
version: '3.9'

services:
 mysql:
  platform: linux/amd64
  image: mysql:8
  ports:
   - 3306:3306
  volumes:
   - ~/apps/mysql:/var/lib/mysql
  restart: always
  hostname: mysql
  container_name: orginfo_mysql
  environment:
   - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
   - MYSQL_PASSWORD=password
   - MYSQL_USER=user_name
   - MYSQL_DATABASE=db_name

محتویات انتخابی را در یک فایل با پسوند yaml ذخیره کنید.
۴. ایجاد ایمیج در داکر توسط داکر-کامپوز
در دایکرتوری حاوی فایل docker-compose.yaml وارد شوید، و دستور زیر را اجرا کنید:

docker compose up -d

تا انتهای دانلودها صبر کنید و پس از آن، سرویس شما بدون وابستگی به سیستم‌عامل، آماده سرویس‌دهی است.


پ.ن. شما می‌توانید سوال‌های مرتبط با این موضوع را در همین تاپیک مطرح کنید، یا برای بروزرسانی و اصلاح مطلب، مشارکت بفرمائید.
4 پسندیده

ممنون علیرضا جان

من خودم شخصا از phpmyadmin هم استفاده میکنم. برای نمونه:

version: '3.7'
 
services:
 db:
  image: mysql:latest
  container_name: db
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: username
   MYSQL_DATABASE: dbdatabase
   MYSQL_USER: dbuser
   MYSQL_PASSWORD: password
  ports:
   - "3306:3306"
  volumes:
   - dbdata:/var/lib/mysql
 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  container_name: pma
  links:
   - db
  environment:
   PMA_HOST: db
   PMA_PORT: 3306
   PMA_ARBITRARY: 1
   UPLOAD_LIMIT: 300M
  restart: always
  ports:
   - 8080:80
volumes:
 dbdata:

1 پسندیده

ممنون میلاد جان
رابط کاربری phpmyadmin هم خوبه، مخصوصاً امکان کانورت اطلاعات‌ش، من برای وارد کردن اطلاعات از csv کلی ازش استفاده کردم، الان جذاب‌ترین رابطی که باهاش کار می‌کنم خود گولند هست.

1 پسندیده
    • فهرست موارد